Vi er et firma med mange ressurser med lang erfaring innenfor rivning og sanering.

Våre oppdragsgivere er alt fra den vanlige mann i gata med
en garasje han vil ha revet, til større aktører som
trenger tung fagkompetanse innen riving og miljøsanering.

Hvorfor velge NSS?

• HMS/KS er den førende driver.
• Ytre miljø skal alltid være i fokus.
• Løsningsorientert på alle områder.
• Leverer alltid til avtalt tid og pris.
10.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skien Kommune om riving av Skien Sykehjem, oppstart midten av november.
____________________________
09.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skorve entreprenør om riving av Vestsiden skole i Kongsberg, oppstart midten av november.
____________________________
08.11.2017
NSS er godt i gang med og sanere Madlatua skytebane i Stavanger for Forsvarsbygg, arbeidene vil pågå utover vinteren.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374