HMS

"Norsk Sanerings Service har en nullvisjon
når det gjelder skader."

• Det er vår klare målsetting at prosjektene skal gjennomføres uten alvorlige personulykker, skader på omgivelsene eller skader som medfører ulemper for 3. person.

• Våre HMS/KS-rutiner er spesielt tilpasset rive- og miljøsaneringsarbeider, og det utarbeides prosjektspesifikke HMS/KS-permer for alle våre prosjekter, uansett størrelse.

• Vi er blitt prekvalifisert hos flere store innkjøpere og kunder basert på gjennomgang av våre rutiner med hensyn på sikkerhet, helse, miljø, arbeidsmiljø og kvalitetstyring.

• Risikofylte arbeidsoperasjoner identifiseres i forkant av alle våre prosjekter. Sikker-jobb-analyser gjennomføres for risikofylte operasjoner og forebyggende tiltak iverksettes for å redusere risikoen.

NSS har fullført 2012-13-14 med en H verdi på 0 og en snittverdi på sykefraværet disse 3 årene på ca 1,5


NYHETER
18.01.2016
NSS har skrevet kontrakt med Kruse Smith om riving av FUHR Vintapperi i Grimstad. Dette er et stort erverdig bygg på ca 6000m2. Arbeidene starter i Februar.
____________________________
22.12.2015
Se NSS fjerner kraftline i Nissedal. se film: https://www.facebook.com/172312229540037/videos/806743046096949/?theater
____________________________
07.12.2015
NSS har skrevet kontrakt med LKAB på riving av en 60 meter høy pipe med sideliggende kontruksjoner i Svappavarre, Sverige.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374

____________________________
26.03.2015
NSS skrev i dag kontrakt med Forsvarsbygg på fjernstyrt sanering av 23.000 m2 ved Gimlemoen Kr.sand. Oppdraget starter rett over påske og vil pågå i sommer
___________________________

13.02.2015
NSS skrev i dag kontrakt med Oslo Havnevesen om riving av Skur 82 på Sjursøya, dette er et bygg på 3.400 m2 og arbeidene starter nå i februar.
________________________
10.02.2015
CAMPUS ÅS, NSS har skrevet kontrakt med Statsbygg om riving av 34 bygg på 22.000 m2 på Ås.
Prosjektering og planlegging starter umiddelbart og rivingen starter tidlig i mars.
___________________________