Norsk Saneringsservice AS er en miljøentreprenør med hovedkontor i Oslo.

Vi tar på oss jobber innenfor rivning og sanering av alle mulige konstruksjoner og sanering av forurensinger i grunnen.


Vi har sentral godkjenning klasse 3 og Arbeidstilsynets tillatelse til å arbeide med riving og fjerning av asbest.

I dag er vi ca 70 ansatte med lang og tung erfaring / kompetanse med riving og sanering.

Vi har også en moderne maskinpark som gjør at vi kan utføre jobbene effektivt uten skade på ytre miljø eller ansatte.
10.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skien Kommune om riving av Skien Sykehjem, oppstart midten av november.
____________________________
09.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skorve entreprenør om riving av Vestsiden skole i Kongsberg, oppstart midten av november.
____________________________
08.11.2017
NSS er godt i gang med og sanere Madlatua skytebane i Stavanger for Forsvarsbygg, arbeidene vil pågå utover vinteren.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374