DRONNINGENSEGATE 32, OSLO
DRONNINGENSEGATE 32, OSLO
E16 - NESTUNNELEN
E16 - NESTUNNELEN
REGIMENTSMYRA SKYTEPARK
REGIMENTSMYRA SKYTEPARK
RV 120, SKJELLFOSS BRU
RV 120, SKJELLFOSS BRU
BODØ F  OG REITAN 2012
BODØ F OG REITAN 2012
OLDERSKOG SKOLE, MOSJØEN
OLDERSKOG SKOLE, MOSJØEN
10.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skien Kommune om riving av Skien Sykehjem, oppstart midten av november.
____________________________
09.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skorve entreprenør om riving av Vestsiden skole i Kongsberg, oppstart midten av november.
____________________________
08.11.2017
NSS er godt i gang med og sanere Madlatua skytebane i Stavanger for Forsvarsbygg, arbeidene vil pågå utover vinteren.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374