• Riving av 4850 m2 skolebygg og 250 m2 hybelhus med tilhørende innvendig og utvendig sanering av miljøfarlig avfall.

  • Tidsrom: Januar 2013 - April 2013
  • Oppdragsgiver: Vefsn Kommune
  • Referanse: Finn Arne Johnsen
    (tlf.: 751 01831 / 958 80349)
10.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skien Kommune om riving av Skien Sykehjem, oppstart midten av november.
____________________________
09.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skorve entreprenør om riving av Vestsiden skole i Kongsberg, oppstart midten av november.
____________________________
08.11.2017
NSS er godt i gang med og sanere Madlatua skytebane i Stavanger for Forsvarsbygg, arbeidene vil pågå utover vinteren.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374