- Pilotprosjekt vedr. fjerning av bly og ikke magnetiske metaller fra forurensede jordmasser ved skytebaner.
  • Oppdragsgiver: HAB/Forsvarsbygg
  • Referanse:
  • Tidsrom: Forprosjekt desember 2011
  • April 2012 - mai 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skien Kommune om riving av Skien Sykehjem, oppstart midten av november.
____________________________
09.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skorve entreprenør om riving av Vestsiden skole i Kongsberg, oppstart midten av november.
____________________________
08.11.2017
NSS er godt i gang med og sanere Madlatua skytebane i Stavanger for Forsvarsbygg, arbeidene vil pågå utover vinteren.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374