• Tidsrom: September 2012 - November 2012
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst/ Østlandske vei og betong AS
  • Referanse: Kurt ove Alander tlf: 915 70 006
  • Rivearbeider ved Skjellfoss bru i Hobøl kommune
  • Betongbru på 41 meter med pendelsøyler ble fjernet med mobilkran og knust ved landkarene.
10.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skien Kommune om riving av Skien Sykehjem, oppstart midten av november.
____________________________
09.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skorve entreprenør om riving av Vestsiden skole i Kongsberg, oppstart midten av november.
____________________________
08.11.2017
NSS er godt i gang med og sanere Madlatua skytebane i Stavanger for Forsvarsbygg, arbeidene vil pågå utover vinteren.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374