Norsk Sanerings Service AS utfører alt innen rivning og sanering.

Ingen jobb for stor, eller ingen for liten. Alt fra små garasjer til store kompliserte bygg og kraftstasjoner.

Til høyre ser dere en liste over noen av de oppgaver vi utfører.

Dersom det ønskes tilbud på et oppdrag, er det bare å ta kontakt.

Henvendelser kan rettes til:
Torbjørn Haugo
Tlf. 99 41 99 99
Mail: torbjorn@norsksanering.no

Vi utfører:

 • Prosjektering av riveoppdrag
 • Spesial oppdrag med fjernstyrt gravemaskin
 • Riving av bygninger i alle størrelser
 • Riving av kraftstasjoner
 • Fjerning av rørgater
 • Fjerning av tankanlegg
 • Asbest og PCB sanering
 • Håndtering av forurensede jordmasser
 • Demolering
 • Betongsaging & boring
 • Miljøsanering
 • Miljøkartlegging.
 • Transport av alt som kan flyttes på bil.
10.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skien Kommune om riving av Skien Sykehjem, oppstart midten av november.
____________________________
09.11.2017
NSS har skrevet kontrakt med Skorve entreprenør om riving av Vestsiden skole i Kongsberg, oppstart midten av november.
____________________________
08.11.2017
NSS er godt i gang med og sanere Madlatua skytebane i Stavanger for Forsvarsbygg, arbeidene vil pågå utover vinteren.
____________________________
27.11.2015
NSS har kjøpt 70% av aksjene i Miljøvakta AS. Se pressemelding:

http://www.bygg.no/article/1256374