Norsk Saneringsservice AS

Norsk Saneringsservice AS ble etablert i 2012, og har siden da revet, mudret, Ryddet og sortert – med den største fokus på miljøet og sikkerhet. Fra den sydligste Spissen av vårt langstrakte land, til det høyeste nord, har vi gått løs på alt som kan rives og saneres, med stor presisjon og en sorteringsgrad vi er stolte av.

Fra våre fire avdelingskontor, som ligger strategisk godt plassert i regionene Sør, Vest, Midt og Nord – koordinerer vi våre prosjekter effektivt og kan ta på oss selv de aller største prosjektene. Vi strekker oss alltid det lille ekstra for å løse oppgavene og vi er glade i en utfordring. Våre ansattes kompetanse og kunnskap er selve ryggraden i vår virksomhet, i alt fra planleggingsfasen, til rivning og håndtering av avfall.

nss1

Lønnsom og god vekst

Norsk Saneringsservice (NSS) har på kort tid vokst og etablert seg som en av Landets ledende bedrifter innen vår bransje, rivning og sanering. I 2019 passerte vi over 120 motiverte ansatte og en omsetning på 480 millioner kroner.

nss2

Kunnskap og kompetanse

Kunnskap og kompetanse er selve kjernen i vår virksomhet. Det gjelder i alle ledd – fra planleggingsarbeidet til riving og håndtering av avfall. Vårt mannskap er godt rustet til å utføre både små og store rive- og saneringsoppdrag.

nss3

Miljø og HMS

Vårt fokus på HMS og miljøarbeid er grunnen til at mange velger NSS som langsiktig samarbeidspartner. De systemer og rutiner vi har innarbeidet, sørger for minst mulig belastning for både mennesker og miljø.

VI UTFØRER:

 • Prosjektering av riveoppdrag
 • Spesialoppdrag med fjernstyrt gravemaskin
 • Riving av bygninger i alle størrelser
 • Riving av kraftstasjoner
 • Fjerning av rørgater
 • Fjerning av tankanlegg
 • Asbestsanering og PCB-sanering
 • Håndtering av forurensede jordmasser
 • Demolering
 • Betongsaging og -boring
 • Miljøsanering, egne mellomlager/sorteringsanlegg for BA-avfall
 • Miljøkartlegging
shield-outline-hvit

VI TILBYR:

 • Ryddige og renslige byggeplasser
 • Utførte oppdrag iht. avfallsforskriften, forurensingsloven og arbeidsmiljøloven
 • Gjenbruk av materialer i andre prosjekter
 • Full dokumentasjon på utførte oppdrag
 • Utføring etter HMS og miljørisikovurderte arbeidsmetoder
 • Trygghet som byggherre/oppdragsgiver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lang og bred erfaring innenfor riving og sanering

NYHETER OG REFERANSER

Bardufoss Lufthavn
23, januar

Riving og sikring av to flyshelter ved Bardufoss lufthavn i Målselv kommune.

Les mer
Transport av utstyr / maskiner
23, januar

NSS har en moderne bilpark, og vi påtar oss flytting av maskiner og utstyr over hele landet.

Les mer
Norsk Stål, Stavanger
23, januar

Oppdraget bestod i å rive et industribygg på 6 000 kvm og rydde opp i 38 000 kubikk med forurenset masse.

Les mer
HFK Sletta Hjerkinn
23, januar

Oppdraget bestod i tiltak i randsonen mot HFK-sletta. Her ble grøft på ca. 860 m gjenfylt og miljøtiltak utført på tre dammer.

Les mer

Er det noe du lurer på?

TA KONTAKT MED OSS!