Vadheimstunnelen, Sogn og Fjordane

Varoddbrua Kristiansand Vi river den gamle hengebrua fra 1956. Her har vi og stått for prosjektering av riverekkefølge for og opprettholde statikken i tårna så broen ikke kollapser. Det er blitt prosjektert og lagd mye spesialutstyr for å gjennomføre rivingen. Broen demonteres i reversert rekke-følge fra byggingen. Lengde 650 m, høyde 71 m, 8700 tonn […]

Yara Herøya 2018

Yara Herøya Helriving og miljøsanering av 5 etasjers lagerbygg og transportbånd nært anlegg i drift. Riving av 200 m kai med pigging ned på lekter, saging av søyler og dragere med vaier, og dykkere for saging under vann. Riving av skrå kai med sveising og saging under vann for å få kaien delt opp. Pigging […]

Varoddbrua Kristiansand

Varoddbrua Kristiansand Vi river den gamle hengebrua fra 1956. Her har vi og stått for prosjektering av riverekkefølge for og opprettholde statikken i tårna så broen ikke kollapser. Det er blitt prosjektert og lagd mye spesialutstyr for å gjennomføre rivingen. Broen demonteres i reversert rekke-følge fra byggingen. Lengde 650 m, høyde 71 m, 8700 tonn […]

Bardufoss Lufthavn

Riving og sikring av to flysheltere ved Bardufoss lufthavn i Målselv kommune. Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Tidsrom: September–desember 2012 Referanse: Trond Eliassen, T: 918 19 323

Norsk Stål, Stavanger

Oppdraget bestod i å rive et industribygg på 6 000 m2, samt rydde opp i 38 000 m3 med forurenset masse. Massen ble gravd opp og sortert i rette fraksjoner, for så å bli transportert til Noah Langøya med båt. NSS stod for hele prosessen fra riving, graving, sortering, opplasting – samt transport om bord i båt og […]

HFK Sletta Hjerkinn

Oppdraget bestod av tiltak i randsonen mot HFK-sletta. Her ble grøft på ca. 860 meter gjenfylt, og det ble gjort miljøtiltak på tre dammer. Tiltakene på grøft og dammer ble utført med fjernstyrte maskiner. Det ble også sanert 11 bygninger av varierende størrelse, herunder bla. bunker, kontorbygg og lagerbygg. Tidsrom:  September 2016 Oppdragsgiver:  Forsvarsbygg Skifte […]