Oppdraget bestod av tiltak i randsonen mot HFK-sletta. Her ble grøft på ca. 860 meter gjenfylt, og det ble gjort miljøtiltak på tre dammer. Tiltakene på grøft og dammer ble utført med fjernstyrte maskiner. Det ble også sanert 11 bygninger av varierende størrelse, herunder bla. bunker, kontorbygg og lagerbygg.

Tidsrom:  September 2016
Oppdragsgiver:  Forsvarsbygg Skifte eiendom
Referanse:  Vegard Løkstad tlf: 934 00 209