Loading...

HMS og bærekraft

Hjem / HMS og bærekraft

I NSS prioriterer vi HMS-arbeidet svært høyt.
Våre systemer og rutiner skal være så gode at vi aldri
forårsaker skader på verken personer, materiell eller miljø.
Derfor ønsker vi å knytte til oss faste samarbeidspartnere
som vektlegger kvalitet, ryddighet og HMS like mye som oss.

Vår nullvisjon når det gjelder skader har gitt resultater.
NSS har fra 2012 til 2015 hatt en H verdi på 0, og en snittverdi
på sykefraværet disse 4 årene på ca 1,5.

Det betyr:

 • Våre HMS/KS-rutiner er spesielt tilpasset rive- og miljøsaneringsarbeider,
  og det utarbeides prosjektspesifikke
  HMS/KS-permer for alle våre prosjekter, uansett størrelse.
 • Vi er blitt prekvalifisert hos flere store innkjøpere og kunder
  basert på gjennomgang av våre rutiner med tanke på sikkerhet,
  helse, miljø, arbeidsmiljø og kvalitetsstyring.
 • Risikofylte arbeidsoperasjoner identifiseres i forkant av alle
  våre prosjekter. Sikker-jobb-analyser gjennomføres for
  risikofylte operasjoner, og forebyggende tiltak iverksettes
  for å redusere risikoen.

Kvalitetssikring (KS)

For å sikre best mulig kvalitet på vårt arbeid, blir kvalitetssikringen nøye rapportert og kontrollert. Fokus på opplæring, kontroll og dokumentasjon blir etterlevd gjennom kontrakter, møter og befaringer i alle prosjekter som administreres av NSS.

Lavt sykefravær, høy trivsel og INGEN alvorlig skadde. Det er vi stolte av.