Loading...

Miljøvakta

– NÅR UHELLET ER UTE
Hjem / Miljøvakta

Med sine 20 års erfaring innen akutt forurensning og forebyggende tiltak, er Miljøvakta AS et viktig tilskudd i våre tjenester.
Selskapet bistår med miljørådgivning, miljøbistand og en rekke operative miljøtjenester.

Vi hjelper private, forsikringsselskaper, oljeselskaper, entreprenører og 110-sentralene med alt fra sanering og opprydding, til anbefalinger og besvarelse av generelle spørsmål. I beredskapsavtalen med Miljøvakta, kan dere sette bort miljørådgiveransvaret til oss.

Miljøvakta har samarbeidspartnere i hele Norge, som stiller lokalt med nødvendig oljevernutstyr.
Her inngår også tankbiler, gravemaskiner, feiebiler osv.

Miljøvakta nås på telefon: 800 ULYKKE (800 859553)

miljo1
miljo2
miljo3

VI UTFØRER:

 • Mobile renseanlegg, for rensing av PAH, THC, PCB, PFOS og Partikler
 • Grunnundersøkelse miljø
 • Tiltaksplaner miljø
 • Tankrengjøring og -sanering
 • Tømming og rengjøring av sandfang og kummer
 • Alle typer vannpumping, etter oversvømmelser
 • Rengjøring og kontroll av alle typer tanker
 • Drift og vedlikehold av olje-/bensinutskillere
 • Høytrykksspyling av tette avløp
 • Miljøteknisk undersøkelse av alle typer eiendommer
 • PA – Prosjekt Administrasjon (Byggeleder)
 • Miljøtilsyn av bedrifter
 • Konsulent bistand i alle disipliner
 • Ansvarshavende i arbeidsvarsling
 • Godkjent av arbeidstilsynet for sertifikatutstedelse (gassmålinger)
 • Rensing av forurenset vann, med aktivtkull eller andre biogitter
 • Utleie eller leasing av tankanlegg eller oljeutskillere
  Forebyggende tiltak – den beste beredskapen
Forebyggende tiltak – den beste beredskapen