Oppdraget bestod i å rive et industribygg på 6 000 m2, samt rydde opp i 38 000 m3 med forurenset masse. Massen ble gravd opp og sortert i rette fraksjoner, for så å bli transportert til Noah Langøya med båt. NSS stod for hele prosessen fra riving, graving, sortering, opplasting – samt transport om bord i båt og deponering av massene. Etablering av overvannshåndtering med sedimenteringscontainere.

Tidsrom:  Februar – September 2017
Oppdragsgiver:  Leif Hubert Eiendom