Yara Herøya

Helriving og miljøsanering av 5 etasjers lagerbygg og transportbånd nært anlegg i drift. Riving av 200 m kai med pigging ned på lekter, saging av søyler og dragere med vaier, og dykkere for saging under vann. Riving av skrå kai med sveising og saging under vann for å få kaien delt opp. Pigging og fjerning av armering med magnet på land.

Oppdragsgiver: Herøya Industripark AS – Tidsrom: juni–nov. 2018